Car-PC Shop MM400 - VGA 7" TFT - Touchscreen USB

219.00 EUR inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Car-PC Shop M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watts)

67.95 EUR inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Car-PC Shop Adapter SlimCD-to-IDE

2.98 EUR inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Car-PC Shop AC Power adapter (12V, 84W)

32.95 EUR inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand